• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Horizon 2020 Proje Başvurusu yapmak isteyenlere veya yapmayı düşünenlere Tübitaktan Seyahat desteği


Horizon 2020 Programı'na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının, proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için seyahat desteği verilmektedir. Seyahat desteği kapsamında faaliyetlerinizi sürdürebilirsiniz.
 
Seyahat Nitelikleri:
 
- Avrupa Teknoloji Platformu, Avrupa Sanayi Birliği benzeri stratejik ağlar yoluyla düzenlenen toplantılar, Proje Pazarları vb.
- Proje koordinatör adayı tarafından, resmi yazı ile ya da e-posta yoluyla davet edilen konsorsiyum toplantıları,
- Proje yürütücüsü adayının talep etmesi durumunda TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer toplantılar.


Destek Kapsamında Karşılanan Giderler

Yapılan değerlendirmede uygun görülmesi halinde, başvuru sahibinin gerçekleştirdiği aşağıdaki harcamalara destek verilir:

1) Toplantının veya etkinliğin gerçekleştiği ülkeye ve/veya şehre ulaşımı için gerekli (gidiş–dönüş olmak üzere) ekonomi sınıfı uçak veya tren ya da otobüs bileti bedeli (Biletler başvuru sahibi tarafından satın alınacaktır),

2) Toplantının en çok bir gün öncesi ve toplantının bittiği günü kapsayan konaklama giderleri,

3) Yurtiçinde veya seyahate konu ülkedeki ulaşım masrafları (Toplu taşıma araçları tercih edilmesi esastır ancak gerekli görülmesi durumunda belgelendirilmesi şartıyla taksi ulaşımı bedeli ödenir),

4) Toplantı katılım bedeli,

5) Vize ve yurtdışı çıkış harcı bedeli.

6) 7 Ocak 2015 itibariyle TÜBİTAK tarafından onaylanan Seyahat desteği başvuruları için yurtdışındaki etkinliklere katılımı desteklenmesi uygun bulunmuş olan her bir kişiye, konaklayacağı her bir gece için ayrıca 60 Avro gündelik ödemesi yapılacaktır.
 
Daha fazla bilgi için tarafımıza veya direkt olarak Tübitak'a ulaşabilirsiniz..