• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Kobigel-Kobi Gelişim Destek Programı


Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme
 
Amacı: Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla; aşağıda belirtilen konularda hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
Proje Başvuru Tarihleri : 1 Nisan - 6 Mayıs 2016
 
Başvuru Şartları:
1- Belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren firmalar başvurabilir.
2- Son 2 yıl verilerine göre ortalama net satış hasılatı en az 300.000 TL olmalı ve en az ortalama 3 kişi çalışıyor olmalıdır.
3- 2014-2015 yıllarından herhangi birinde faaliyet karı elde etmiş olmalıdır.
 
Başvuru Yapabilecek Sektörler ve Nace Kodları:
 
Yüksek Teknoloji
21- Temel Eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı
30.3- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı
 
Orta-Yüksek Teknoloji
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı
25.4- Silah ve mühimmat (cephane) imalatı
27- Elektrikli Teçhizat İmalatı
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı
30.2- Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı
30.4- Askeri savaş araçlarının imalatı
30.9- Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı
32.5- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı
 
Başvuru Yapılabilecek Proje Konuları:
- İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler,
- Milli imkan ve kabiliyetler ile üretimi mevcut olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler,
- Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren projeler,
- İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler,
- Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler,
- Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler,
- Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler,
- Markalaşma ve Kurumsallaşmanın geliştirilmesine yönelik projeler,
- İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler
 
Destek Miktarları: 1.ve 2. Bölgelerde % 60, 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80 oranlarında desteklenir.
Geri Ödemesiz 300.000 TL
Geri Ödemeli 500.000 TL
 
Daha fazla bilgi ve ön gerekliliklerin tespiti için tarafımıza ulaşınız...