• 0533 732 78 24

  • Türkçe

1511 Programı 2016-1 Planlanan Çağrılar


Bilişim Teknolojileri

1511-BIT-GNBT-2016-1-Genişbant Teknolojileri (Kablolu/Kablosuz İletişim Teknolojileri ve IP teknolojileri dahil)-Yeni Nesil İnternet Teknolojileri

Yeni Nesil İnternet Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Araştırmalar aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* 4G, 5G ve sonrası teknolojiler
* İleri 5G ağ altyapıları
* LTE-Advanced ve post-LTE sistemler
* Yeni hava arayüzü (air interface) teknolojileri
 
1511-BIT-BBIL-2016-1-Bulut Bilişim-Sektörel Uygulamalar ve Hizmetler
 
Sektörel Uygulamalar ve Hizmetlerin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Sektörel uygulamalar için bulut hizmetlerin (SCM, ERP, CRM vb.) geliştirilmesi
* Mobil kullanıcılar için uygulamaların bulutla desteklenmesi (mobil bulutlar)
* Bulut uygulamaları için metodik yazılım geliştirilmesi
* Sektörel bazda büyük çaplı veri saklama ve yönetimi
* Bulut üzerinden iletişim destekli iş süreçleri uygulamaları
 
1511-BIT-GOMS-2016-1-Gömülü Sistemler-Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları
 
Çeşitli Sektörlere Yönelik Gömülü Sistemler ve Uygulamaları
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Çevresel sensörlerin entegre edildiği gözleme yönelik akıllı sistemler
* Akıllı ev, şehir, sayısal pano, bilgilendirme sistemleri
* Eğitime yönelik akıllı sınıf, tahta ve benzeri uygulamalar
* Savunma sektörüne yönelik güdümlü sistemler, biyogüvenlik
* Hasta takip ve tıp elektroniği sistemleri
 
1511-BIT-BGUV-2016-1-Bilgi Güvenliği-Yerli Güvenlik Yazılımları
 
Yerli Güvenlik Yazılımlarının Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Kötücül yazılım ve benzeri tehditleri tespit ve bertaraf edecek yerli yazılımlar
* Web sunucularındaki güvenlik açıklıklarını otomatik tespit edecek yerli yazılımlar
 
1511-BIT-AKAY-2016-1-Açık Kaynak Yazılımlar-Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları
 
Sektörel İş Zekası ve İş Akış Araçları
Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Sektörel ihtiyaçlara uygun açık kaynak tabanlı iş zekası yazılım ve uygulamaları
* Teknik çözümler ve yapısal tasarımlar
 
1511-BIT-EKRN-2016-1-Ekran Teknolojileri-Ekran Üretim Teknolojileri ve Makineleri
 
Ekran Üretim Teknolojilerinin ve Makinelerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* AMOLED Piksel Matrisinin Sürücü Devre Tasarımı ve Geliştirilmesi: Ekran sürme tekniklerinin, devre kartının ve yazılımının geliştirilmesi (50Hz‘lik RGB video gösterime uygun sürücü devre tasarımı)
* AMOLED Ekranın Entegrasyonu: Optik performans, elektriksel performans, güvenirlik
(çevresel ve mekanik), EMC/EMI ve 50Hz ‘lik RGB video gösterime uygunluk
* Yüksek hacimli seri üretime uygun OLED ekran üretim teknolojilerinin (roll-to-roll, vakum
buharlaştırma sistemleri, ince film kaplama teknikleri, mürekkep püskürtme vb.) geliştirilmesi
* Organik Elektronik Aygıtlar (OPV, OLED, OFET vb.) Için Rulodan Ruloya ve Saçtırma Sistemlerini Içeren Entegre Pilot Üretim Hattı: 30 cm (12”x12”); TCO kaplamaları için; PET, PES, PEN esnek altlıklar üzerine 0,1-1 m/dk taşıma hızı; üretilen TCO malzemelerinin esnek altlıklar için 50 - 300 ohm/kare özdirenç, +%90 uniformity ve %75+ optik geçirgenliğe sahip olması; Vakum seviyesi 10-6 hPa’dan düşük; sistemler arası asal ortamda geçiş sağlaması; alttaş sıcaklığı 80oC’den düşük
* AMOLED ve LED Görüntüleme Sistemleri için Aktif Matris ve Organik Katmanların Oluşturulması için Cluster veya In-Line (PVD/CVD Vakum Buharlaştırma) Üretim Hattı:12.5x12.5cm (5”x5”) esnek (PET, PES, PEN, metal, vb.) veya esnek olmayan (cam, kuvars, silisyum, safir, metal, vb.) altlık boyutları; aktif matris oluşturulması için ihtiyaç duyulan kaplama (metal, TCO, yarıiletken, dielektrik, vb.) ve kuru aşındırma sistemleri (reaktif iyon aşındırma) vb. içermesi; küçük molekül organik malzemelerin (HTL, EBL, RGB, vb.) süreç akışına uygun olarak buharlaştırılabilmesi; kaplama kalınlıklarında +-%2 uniformity elde edilebilmesi; alttaş yapısına bağlı olarak +-%5 uniform sıcaklık kontrolü; kaplama sistemlerinde buharlaştırma için yerli tasarım linear source kullanılması; Cam üzerine büyütülen TCO kaplamalarının 1-25 ohm/kare özdirenç, +%90 uniformity ve %75+ optik geçirgenliğe sahip olması
* Mürekkep Püskürtme (inkjet printer) Cihazı: Özgün nozzle tasarımı içeren, printer başlığının ucu düz 128 nozzlelı (128 flat nozzle) olması; pikolitre seviyesinde damlatma hacmi; 3 farklı rengi (RGB) ard arda uygulayabilme özelliği; AMOLED ekran üretimi için farklı renk mürekkeplerin mikro boyutlu piksellerin içine hassas bir şekilde adreslenmesi; sistem genelinin hassasiyeti 5μm 3 sigma olması; Damlacık oluşumunu izlemek ve hassas hizalama için iki adet CCD kamera olması; superyellow, PPV türevli polimer esaslı vb. malzemelerin kullanılması; gerekli ısıtıcı sistemler kullanılarak polimerlerin cure ya da post cure edilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Organik elektronik aygıtlar (OPV, OLED, OFET, vb.) için rulodan ruloya ve saçtırma sistemlerini içeren entegre pilot üretim hattının geliştirilmesi
* Pilot üretim hattını oluşturan bileşenlerin modellenmesi ve entegrasyonla prototip üretimleri: Plasma temizlik sistemi, vakum sistemi, roll-to-roll sistemi, otomasyon ve kontrol ünitesi, ince film kaplama kaynakları, gaz, basınç, sıcaklık, hız ve gerinim kontrol alt üniteleri, kürleme sistemleri
* Entegrasyonu gerçekleştirilen pilot üretim hattının bileşen ve parametrelerin optimizasyonuna yönelik çalışmalar
AMOLED ve LED görüntüleme sistemleri için aktif matris ve organik katmanların oluşturulması için cluster veya in-line (PVD/CVD vakum buharlaştırma) üretim hattının geliştirilmesi
* Pilot üretim hattını oluşturan bileşenlerin modellenmesi ve entegrasyonla prototip üretimleri: Vakum sistemi, altlık yükleme ve taşıma sistemleri, otomasyon ve kontrol ünitesi, ince film kaplama kaynakları, gaz, basınç, sıcaklık, hız ve gerinim kontrol alt üniteleri, scrubber sistemi, yükleme odası ve transfer sistemi, plazma temizleme ünitesi
* Entegrasyonu gerçekleştirilen pilot üretim hattının, cam ve esnek taban üzerine geliştirilen bileşenlerin ve parametrelerin optimizasyonu
Mürekkep püskürtme (inkjet printer) cihazı
* Mürekkep nozel sisteminin tasarımı ve prototip üretimi
* Pieozo-elektrik print-head tasarımı ve prototip üretimi
* CNC router sisteminin tasarımı ve prototip üretimi
* İnk-jet yazıcı cihazının entegrasyonu, sistemin otomasyonu ve kontrolü
* Performans belirleme ve iyileştirme çalışmaları
 
1511-BIT-MNOE-2015-2-Mikro/Nano/Opto-Elektronik Teknolojileri (MEMS, NEMS, MOEMS) ve Yarı İletken Teknolojileri-Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik MEMS Tabanlı Sistemler Havacılık ve Uzay Sektörlerine Yönelik MEMS Tabanlı Sistemlerin, Alt Bileşenlerin ve Devrelerin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
* Wireless Camera Networkler'de kullanılmak üzere düşük güç tüketimine sahip CMOS sensörleri
* İnsansız Hava Araçlarına monte edilebilecek minyatür yüksek çözünürlüklü optik kameralar * GPS+INS entegrasyonu yapılmış LiDAR sistemleri
* LEO yörüngesinde görev yapan uydulardan yüksek yer çözünürlüğüne sahip görüntü alabilen ve görünür spektrumdaki dalga boyunda çalışan kamera sistemleri ve optik bileşenler
* İnsansız Hava Araçları, uçak ve helikopterlere yönelik düşük ağırlıklı (< 5 kg), dalga boyu çözünürlüğü hassas (0.1 nm) Lazer Etkileşimli Plazma Spektroskopi teknikleri
 
MAKİNA

1511-MAK-ROME-2016-1-Robotik ve Mekatronik-CNC İşleme Merkezi CNC İşleme Merkezlerinin Geliştirilmesi
En az 5 eksenli CNC İşleme Merkezi imalatı için gerekli teorik hesaplamalar, modelleme ve tasarım; robot prototip imalatı ve entegrasyon problemlerinin çözümü hedeflenmektedir.

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere odaklanacaktır:
CNC İşleme Merkezi
* Versiyon 1: 5 μm tekrarlanabilirlik, 10 μm hassasiyet ile maksimum (500 x 500 x 500) mm boyutlarda parça imal edebilen
* Versiyon 2: 20 μm tekrarlanabilirlik, 40 μm hassasiyet ile minimum (1000 x 800 x 800) mm boyutlarda parça imal edebilen
* Kalibrasyonu kendi kendine yapabilen; değiştirilebilir iş mili; En az 20.000 devir/dakika iş mili hızını dinamik olarak destekleyebilen; her bir eksenel hız: en az 40 m/dakika; ileri mühendislik malzemelerini işleyebilme kapasitesine sahip (Titanyum, inconel, M152, karbonfiber vb.)
* CNC İşleme Merkezi alt sistemlerinin (iş mili, takım değiştirici, taret, MQL soğutma)
geliştirilmesi

CNC İşleme Merkezi Kontrol Ünitesi
* En az 16 eksen kontrol edebilen; en az 5 eksende interpolasyon kabiliyetine sahip; bütün eksenlerde referans hareket (ivme) profili oluşturabilen; sıfırlama kabiliyetine sahip; eksenler arası senkronizasyon özelliği olan; en az 1 kHz kapalı çevrim hızına sahip; harici sensör (enkoder, Hall etkisi, kamera, lazer vb.) üzerinden kapalı çevrim kontrol edilebilen; sistem modelinin kontrolcü içine gömülmesi ile sistem parametrelerinin optimizasyonu gerçekleştirilebilen; CE normlarında güvenlik standartlarına uygun; sistemdeki diğer kontrolcüler ile haberleşme protokolünü (USB, CAN, Ethernet vb. ) ve kablosuz uzaktan erişimi destekleyen; kullanıcı arayüzü kendisine ait; Matlab, LabView vb. programlar ile uyumlu arayüz programı; tercihen enerji verimliliği için rejeneratif özelliğe sahip
 
CNC İşleme Merkezi Veri Toplama Kartı
* 16 SE / 8 Diff analog girişin 2 kanalı eş zamanlı örnekleme, en az 16 bit, minumum 500 kS/sn, ± 10V, ± 5V, ± 1V giriş gerilim aralığına sahip; en az 2 analog çıkış, en az 16 bit, minimum 900 kS/sn, ± 10V giriş gerilim aralığına sahip; 24 digital I/O; Matlab, LabView vb. programlar ile uyumlu sürücü programı; USB ve/veya PCI üzerinden veri aktarma; oto- kalibrasyon yapabilme özelliğine sahip; donanım ve yazılım tetikleme özelliğine sahip; tercihen sayıcı ve zamanlayıcı birimlerine sahip; en az 6 eksen enkoder girişi (artımsal/mutlak)
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir: CNC İşleme Merkezi
* CNC işleme merkezinin hesaplamalarının, modellemesinin, tasarım ve teknik resimlerinin yapılması
* CNC işleme merkezi prototip imalatı ve entegrasyon problemlerinin çözümü
Kontrol ünitesi
* Kontrol ünitesi tasarımı ve pilot olarak imalatı (Çıktı: İstenilen özelliklerde pilot kontrol ünitesi)
Veri Toplama Kartı
* Veri kartı tasarımı ve prototip imalatı (Çıktı: İstenilen özelliklerde prototip veri kartı)
1511-MAK-IMLT-2016-1-İmalat Teknolojileri-Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojileri
İleri Seviye Şekillendirme ve Birleştirme Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Karmaşık geometrilerdeki, çok-katmanlı, hibrit, kompozit malzemelerin ileri imalat teknolojileri
* Kaynak etkin ve enerji verimli imalat teknolojileri
* Yüksek mukavemetli çeliklerin ve metal alaşımların şekillendirme ve işleme teknolojileri: Press-Hardening, Non-Isothermal Forming, Roll-Forming, Hot-forming (Sıcak Şekillendirme), Warm Forming (Ilık Şekillendirme), Tailor Blank (Değişken Kalınlık) yöntemleri
* Farklı tür malzemelerin birleştirilmesi (hibrit birleştirme), Hemming (kenetleme) yöntemleri
* Lazerle kaynak teknolojileri
* Polimer kompozit, hibrit ve sandviç yapılara yönelik farklı işleme ve birleştirme yöntemleri
(perçinleme, kaynak, yapıştırma vb.)

1511-MAK-AKIS-2016-1-Akışkan Gücü Sistemleri-Güç Transfer Üniteleri
Akışkan Gücü Transfer Ünitelerinin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Yenilikçi Pompalar: Enjeksiyon pompaları, hidrolik-pnömatik motor pompaları, kazan besi pompaları, akıllı ve değişken debili pompalar, mikro pompalar, değişken devirli pompalar, frekans kontrollü motor pompalar, eksenel pompalar, oynar kanatlı (ayarlı) pompa teknolojisi; İçten dişli, paletli ve pistonlu hidrolik pompalar, hidrolik basınç kuvvetlendirici (hydraulic intensifier) pompalar, hidrojen pompaları
* Yenilikçi Kompresörler: Lineer kompresörler, mikro kompresörler, yüksek verimli hava kompresörleri, hidrojen kompresörleri, elektrokimyasal hidrojen kompresörleri, gaz kompresörleri
 
1511-MAK-KTAS-9-2016-1-Kalıp Tasarımı ve İmalatı-İleri Kalıp Teknolojileri
İleri Kalıp Teknolojilerinin Geliştirilmesi
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere/çalışmalara odaklanacaktır:
* Büyük ebatlardaki kalıplara ve dayanımın artırılmasına yönelik lazerle sertleştirme işlemi
* Büyük ebatlı polimer parça, plastik enjeksiyon, kompozit malzeme kalıpları
* Polimer ürünler için ileri kalıplama teknolojileri
* Karmaşık elektrik malzeme kalıpları
* RTM teknolojisine yönelik kalıplar
* Hassas ince film işleme/kesme kalıpları
* Sıcak işlemlere yönelik seramik eksenli kalıplar
* Mikro kalıplama
* Kalıp üretim süreçlerini simule eden, optimize eden yazılımlar
 
OTOMOTİV
1511-OTO-MALZ-2016-1-Malzeme Teknolojileri-Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri
Metal Alaşımların Üretim Teknolojileri
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/teknolojilere odaklanacaktır:
* Alüminyum, Magnezyum, Titanyum Alaşımları
* Otomotiv şase, panel ve yapısal elemanlar ile motor ve aktarma organlarının alüminyum ve magnezyum gibi hafif metal ve alaşımlarından üretilmesi
* Otomobil imalatına yönelik yerli malzeme döküm teknolojilerinin geliştirilmesi: Metal alaşımlar için yerli dövme, döküm ve ekstrüzyon teknolojileri ile komponent üretimi
* Isothermal/Non-Isothermal Forming, Roll-Forming, Warm Forming (Ilık Şekillendirme), Tailor Blank, Dövme, vb. yöntemlerle seçilecek otomotiv parçalarının üretilmesi
Otomotiv Sektörüne Yönelik Aluminyum ve Magnezyum Alaşımları ile Araç/Komponent Tasarımına Dair Teknik Özellikler:
* Analitik/sonlu elemanlar modeller oluşturulması
* İmal usullerine uygun
* Hafif/mukavim yapı
* Tasarım neticesinde beklenen asgari güvenlik ve emniyet şartlarının sağlanması
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Otomotiv sektörüne yönelik aluminyum ve magnezyum alaşımlarının araç tasarımında kullanımına yönelik yapısal analiz ve parametrik tasarım yöntemleri, analiz ve optimizasyon yaklaşımlarının geliştirilmesi (Beklenen Çıktı: Analiz Raporu)
* Araç güvenliğine yönelik komponentlerin tasarımı ve sanal simülasyonu (Beklenen Çıktı: Analiz Raporu)
* Sanal modelleme ve gerçek imalat arasındaki olabilecek farklı sonuçları değerlendirerek sanal yöntemlerin geliştirilmesi (Beklenen Çıktı: Yazılım Geliştirme)
* Sanal çarpışmaların yapılması ve gerçek çarpışma testleriyle karşılaştırılması (Beklenen Çıktı: Yazılım Geliştirme)
* Deneysel doğrulamaların yapılması (Beklenen Çıktı: Analiz Raporu)
 
1511-OTO-AKUT-2016-1-Araç/Komponent Üretim Teknolojileri-Simülasyon Teknolojileri
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Simülasyon Sistemlerinin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Sayısal prototip geliştirme, sanal gerçeklik ve sanal testler
* Hızlı, ucuz, yenilikçi, güvenilir gerçek prototipler ile sanal prototiplerin pekiştirilmesi
* Özel tasarım ihtiyaçlarına cevap verecek yazılım ve simülasyon sistemlerinin geliştirilmesi (örneğin; otomotivde kullanılan camların geometrisinden kaynaklanan optik ve reflektif distorsiyon tespitine yönelik simülasyon programı geliştirilmesi)
* Hızlı prototip parça üretimi yapabilecek FDM ve SLS cihazların prototiplerinin geliştirilmesi
* Yazılım/donanım kalibrasyon ve test yöntemlerinin (hardware-in-the loop) geliştirilmesi ve pilot olarak uygulanması
 
1511-OTO-GOMS-2016-1-Gömülü Sistemler-V2X Ürün ve Teknolojileri
V2X Ürün ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi

Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Diğer araçlara (V2V) veya dışağlara (V2I) kablosuz bağlanabilen; IEEE802.11p protokolü ile uyumlu ve/veya 4G, LTE, VLC gibi alternatif teknolojilerini veri güvenliğini sağlayarak kullanabilen araç haberleşme sistemlerinin maliyet etkin şekilde geliştirilmesi
* Trafik Emniyeti Uygulamalarına Yönelik V2X Ürün ve teknolojiler: Kaza uyarısı, yavaş araç uyarısı, yol durumu uyarısı, kavşak çarpışma uyarısı vb.
* Trafik Verimliliği Uygulamalarına Yönelik V2X Ürün ve Teknolojileri: Trafik ışıklarında durmadan geçmek için hız önerisi, gelişmiş rota yönlendirme vb.
* Katma Değerli Servis (Value-Added Services) Uygulamalarına Yönelik V2X Ürün ve
Teknolojileri: Konumlandırma temelli servisler, eğlence ve bilgi aktarımı servisleri vb.
* V2X Benzetim (Simulator) Yazılımları: Araç trafik yoğunluğu ve V2X haberleşme trafiğinin benzetimi yapılabilecek yazılımlar
* Tüm ürünler için: ETSI TR 102 638 dokümanında verilen standartlara ve otomotiv endüstrisi standartlarına uygun olmaları
 
V2X Ürün ve Teknolojilerine Dair Teknik Özellikler ve Metrikler:
* ETSI TR 102 638 dokümanında verilen standartlara uygun
1) En düşük packet değişim frekansı=10Hz, gecikme <100ms
2) En düşük packet değişim frekansı=2Hz, gecikme <100ms
3) En düşük packet değişim frekansı=1Hz
4) Doğru araç konumlandırması yapabilmeli, en düşük packet değişim frekansı=10Hz,
gecikme <100ms
* Otomotiv endüstrisi standartlarına uygun
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Uygulamanın ve gereksinimlerinin ETSI standardına uygun şekilde belirlenmesi (Beklenen Çıktı: Gereksinim dokümanı)
* Tasarım yapılması ve prototip gerçeklenmesi, yazılım benzetim ve laboratuvar ortamında test edilmesi (Beklenen Çıktı: Tasarım dokümanı; Sistem prototipi)
* Saha, performans, yük ve stres testlerinin yapılması (Beklenen Çıktı: Saha test dokümanları)
 
1511-OTO-IYMT-2016-1-İçten Yanmalı Motor Teknolojileri-Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorlar
Hibrit Araçlara Yönelik Yenilikçi İçten Yanmalı Motorların Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Alternatif yakıt ve/veya birden fazla yakıt seçeneği ile çalışabilen “çok yakıtlı” motor teknolojileri ve motor uyarlama çalışmaları
* Yakıt tüketimini (yakıt verimliliği) azaltacak yeni nesil motor tasarımları
* Gürültü, titreşim ve emisyon azaltmaya yönelik tasarımlar
* Hacim/Boyut küçültme çalışmaları (daha küçük hacimden daha yüksek güç verebilen, enerji yoğunluğu yüksek çevre dostu motorlar)
* Zararlı atıkları azaltma amaçlı teknolojileri içeren motorların geliştirilmesi
* Konsept motor geliştirilmesi
 
SAĞLIK
1511-SAB-BMED-2016-1-Biyomedikal Ekipmanlar-Medikal Görüntüleme Teknolojileri (Hasta Başı Monitorü ve Kapsül Görüntüleme Sistemleri)

Hasta Başı Monitorü ve Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
Tanı ve/veya tedavi amaçlı medikal görüntüleme sistemleri/yöntemleri ve kateter/endoskopi görüntüleme yöntemlerinin geliştirilmesi; klinik testlerinin yapılması ve gerekli araştırmaların tamamlanması
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır: Hasta Başı Monitorünün Geliştirilmesi
* Çoklu biyofiziksel parametrelerin eldesi
* Taşınabilir ve bataryalı olabilmesi (en az 4 saat olmalıdır)
* Anestezik gazları ve O2, CO2, hasta uyku derinliğini (NMT) ölçebilmesi
* Hastanın kalp pilini algılayabilmesi
Kapsül Görüntüleme Sistemlerinin Geliştirilmesi
(Mide, bağırsak vb. organlarda görüntüleme amaçlı)
* Boyut küçülmesi (yutulabilir vb.)
* Dışarıdan yönlendirilebilir özellikte/hedef özelliği kazandırılması
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
Hasta Başı Monitörü Prototipi
* Hassasiyeti artırılmış sensörlerin geliştirilmesi
* Çoklu biyofiziksel parametrelerin ölçebilecek donanım ve yazılımın geliştirilmesi
* Taşınabilir ve en az 4 saat süreyle kullanılabilir mobil sistemlerin tasarlanması
* Minimal invaziv yöntem ile vücut parametrelerinin ölçülebilmesi
Kapsül Görüntüleme Sistemleri Prototipi
* Kapsüle yerleştirilebilecek minyatür enerji kaynakları teknolojisinin geliştirilmesi; minyatür anten teknolojilerinin geliştirilmesi; minyatür görüntüleme (donanım ve yazılım) sistemlerinin geliştirilmesi
* Mikro-motor sürme ve hareket teknolojilerinin geliştirilmesi
* Biyo-uyumlu kapsül geliştirilmesi ve komponentlerin içine yerleştirilmesi ile prototip oluşturulması
 
1511-SAB-TANI-2016-1-Tıbbi Tanı Cihazları-Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama ve Tanı Kitleri
Doğum Öncesi ve Sonrası Tarama/Tanı Kitlerinin ve Cihazlarının Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri özelliklere/ürünlere odaklanacaktır:
* Yerli olarak geliştirilmiş genomik, proteomik ve metabolomik tabanlı markörlerin kullanılmasıyla tasarlanacak kitler ve cihazlar
* Minimal invaziv yöntemlerle çalışabilirlik
* Konvansiyonel testlere göre özgünlük, duyarlılık ve doğruluk oranın yüksekliği
* Gebeliğin erken dönemlerinde kullanılabilirlik
* Aynı anda çoklu parametre çalışabilme, daha hızlı ve maliyet etkin cihazlar
* Gerekli referans malzemelerin ve kontrol materyallerinin üretilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri çalışmaları içerecektir:
* Saptanması hedeflenen parametrelere yönelik örneklerin toplanması ve analiz edilmesi (Çıktı: Örnek; havuzunun oluşturulması, hedef markörlerin belirlenmesi)
* Markörlere (girdiler/çıktılar, risk analizi, vb.) yönelik kit/cihaz/yazılım tasarımlarının yapılması (Çıktı: Reçeteler, hammaddeler, formülasyon, şemalar, vb.)
* Optimizasyon çalışmaları (Çıktı: Yazılım, kit ve cihaz prototipleri)
* Ürün validasyonu (gerçek klinik örneklerle test ve mevcut yöntemlerle karşılaştırılması)
* Gerekli referans malzemelerin ve kontrol materyallerinin geliştirilmesi
 
ENERJİ
1511-ENE-GUNS-2016-1-Güneş Enerjisi - Yeni Nesil Güneş Hücreleri için Yenilikçi Malzemelerin Üretilmesi
Yüksek Verimli, Maliyet Etkin, Uzun Ömürlü Yeni Nesil Güneş Hücrelerinde ve/veya İlgili Güneş Hücrelerinin Bina Entregrasyonun Sağlanması için Güneş Enerjisinin Depolanması Aşamasında Kullanılmak Üzere Yenilikçi Malzeme/Nano-Malzemelerin Üretilmesi
 
Projeler aşağıdaki veya benzeri konulara odaklanacaktır:
* Yüksek verimli, maliyet etkin, uzun ömürlü yeni nesil güneş hücreleri için yenilikçi malzemeler (örn. boya duyarlı DSSC, organik ve ince film güneş hücrelerine yönelik nano- malzemeler)
* Faz değiştiren malzemeler
1) 50-70 oC derece aralıklarında faz değiştirebilecek, hafif, uzun ömürlü faz değiştiren malzemelerin tasarlanması
2) Isıtmada %40-50 enerji tasarrufu sağlayan faz değiştiren maddeler kullanılarak oluşturulacak ısı depoları ve sistemi %100 yerli teknolojiye sahip, ekonomik ömrü en az 50 yıl olan güneş enerjili yenilenebilir ısı depolama sisteminin geliştirilmesi
 
1511-ENE-KOMR-2016-1-Fosil Yakıtlar: Kömür-Kömür Gazlaştırma Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Ölçeklendirilmesi
En Az 20 MW Termal Kapasiteli Kojenerasyon Sistemleri için Uygulanabilecek Kömür Gazlaştırma Teknolojilerinin Ekonomik Performansını Artıracak Ür-Ge Projeleri ve Pilot Demonstrasyonu
 
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Kömür gazlaştırma sistemleri, sentez gazından sıvı yakıt veya kimyasalların üretimi için gaz temizleme, katalizör, reaktör ve ayırma sistemleri
1511-ENE-GUCD-2016-1-Güç ve Depolama Teknolojileri: Elektrik Güç Dönüşümü, Elektrik İletim ve Dağıtımı-Akıllı Şebekeler
 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Şebekesine Optimum Entegrasyonun Sağlanması ve Santrallerden Üretilen Enerji ile Talep Arasındaki Elektrik Yüklerini Dengeleyen (load balancing) Akıllı Şebeke (smart grid) Sistemlerinin Temel Bileşenlerinin ve Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki veya benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Akıllı enerji tüketim yönetimi için mimari, model ve algoritmaları
* Sayaçlar, akım-gerilim trafosu, izolatör, al-sat üniteleri
* Dağıtım bölgelerine uygulanabilir, teknik ve idari kayıplarla mücadeleye katkı sağlayacak, sağlıklı ve güvenli veri alışverişi yapabilen, sahada uygulanması kolay, düşük maliyetli, erişilebilir ve hassas ölçme düzenekleri ile otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi
 
GIDA
 
1511-GDA-URTM-2016-1-Akıllı Ambalaj Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Gıda ambalajlarının hijyen ve sanitasyon yönünden incelenmesi ve yenilikçi ambalajların geliştirilmesi
* Akıllı ambalajlar için nanoteknoloji uygulamaları: Sızıntı, tazelik, sıcaklık ve zaman indikatörleri; gaz sensörleri ve biyosensörleri, RFID etiketleri
* Yüksek hızlı, yüksek teknolojili yerli ambalaj makinalarının geliştirilmesi
* Aktif ve/veya biyobozunur ambalajların geliştirilmesi
* Aktif ambalajlama yöntemleri ile ambalajların gıda bozulmasına paralel renk değişimi gibi yöntemlerle dağıtım kanalı ve son kullanıcıları uyarma sistemlerinin geliştirilmesi
* Gıdaları uzun süre iyi muhafaza edecek ambalajlama teknolojilerinin geliştirilmesi
 
1511-GDA-TABA-2016-1-Tarla ve Bahçe Bitkileri-Tarla ve Bahçe Ürünleri Tarla ve Bahçe Bitkilerinin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürün/özelliklere odaklanacaktır:
* Aktif maddelerce zengin aromatik ve tıbbi bitkiler geliştirilmesi, yetiştirilmesi ve ekstraksiyonu
* Kaliteli yerli tahıl (buğday, mısır) üretimi: Ekmeklik buğdayın kalite, gluten ve protein sorunun çözülmesi, çeşitliliğinin sağlanması
* Yüksek kademeli patates tohumu üretimi
* Tohum üretiminde doku kültürü yöntemi ve aeroponik sistemlerin geliştirilmesi; tohumda ürün çeşitliliğinin arttırılması
* Antioksidan ürünler, fonksiyonel ürünler, alternatif tıp ürünleri, çay ve vişne ekstraktları ile meyve ve sebze ekstraktları için tohum üretimi
* Meyve ve sebzelerden gıda sanayinde kullanılabilecek fonksiyonel bileşenlerin (likopen, lif
vb.) izole edilmesi
* İthalata bağımlı tarıma dayalı hammaddenin ülkemiz coğrafyasında iklim koşullarına uygun olarak bölgesel üretiminin teşvik edilmesi
* Domateste hasat sonrası kalite (sertlik, raf ömrü, C vitamini, kuru madde, lezzet, aroma ve etilen sentezi) değerleri yükseltilmiş hat geliştirilmesi
* Moleküler marker tekniği kullanarak, mevcut gen havuzundan (Ayaş domatesi vb.) nakliyeye dayanıklı ve raf ömrü uzun, iri (250 gr. ve üzeri), lezzetli oturak domates çeşitlerinin geliştirilmesi
 
SU
1511-SUA-ARTM-2016-1-Arıtma Teknolojileri-Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemleri
Su Kalitesi İzleme/Kontrol Cihaz ve Sistemlerinin Geliştirilmesi
 
Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır:
* Arıtma tesisinin kilit proses çıkışlarında ve deşarj noktasında anlık analiz yaparak, sistemin otomatik olarak kontrol edilebilmesini sağlayacak cihazların geliştirilmesi
* Ölçümlerine güvenilir, bakımı az ve en kısa sürede sonuç alınabilen veya anlık ölçüm yapabilen cihazların geliştirilmesi
* Atık su deşarjı olan fabrikaların su kalitesinin izlenme ve kontrolüne yönelik cihaz ve sistemlerin geliştirilmesi
* Biyolojik arıtma sürecinde uygulanan proseslere yönelik ekipman ve cihazların geliştirilmesi (Moving Bed Biofilm Reactor, yüzey alanını arttıran ekipmanlar, vb.)
 
DİĞER
Kimya –Ana Kimyasallar
 
1511-KMY-ANAK-2016-1-Ana Kimyasal-Etken Madde Üretimi Çeşitli sektörlere hizmet edecek etken madde üretim teknolojilerinin geliştirilmesi Projeler aşağıdaki ve benzeri konulara odaklanacaktır: A. Sentetik kauçuk ve ikincil (geri dönüştürülmüş) kauçuğun enerji verimliliği sağlayacak biçimde geliştirilmesi B. Çevre ve insan sağlığının önemi nedeni ile, proseslerde metilen klorür gibi halojenli solventlerin, green solventler ile yer değiştirmesi ve proseslerin bu yönde iyileştirilmesi C. DMAc, DMF gibi solventlerin yerine DMSO kullanılması, benzer özellikte 141-B şişirici gazlarının yerine yeni nesil şişirici gazların kullanılmasına yönelik kimyasalların ve teknolojilerin geliştirilmesi D. Organik içerikli yüzeyaktifler, tarım ilaçları ve biyoplastiklerin ülkemizde geliştirilmesi E. Petrol kökenli kimyasal hammaddeler yerine doğal kaynaklardan üretilen, biyolojik olarak bozunabilen, çevreye uyumlu hammaddelerin geliştirilmesi F. Yenilikçi yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi f1. Yerli biyokütle kaynaklarından (zeytinyağı,ayçiçek yağı ve benzeri) yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi f2. EO/PO bazlı yüzey aktif kimyasal maddelerinin geliştirilmesi G. DOP, DOS yerine alternatif plastifiyan/yağların bulunması, aromatik yağ özelliklerinin REACH gereksinimlerini sağlarken ürünlerdeki performans kriterlerinin de sağlanması, DOTG/TMTD gibi akselatörlere ve resorsinol gibi reçinelere alternatif kimyasalların geliştirilmesi
 
Metal ve Madencilik-Demir Dışı Metaller
 
1511-MMD-METL-2016-1-Düşük Tenörlü Cevher Düşük tenörlü cevherden üretim yapmaya dönük teknolojilerin geliştirilmesi Projeler aşağıdaki ve benzeri ürünlere/özelliklere odaklanacaktır: A. Ülkemizin Sahip Olduğu Düşük Tenörlü Krom ve Manganez Cevherlerinin Zenginleştirilerek, Düşük Karbonlu Ferro Krom, Ferritik Paslanmaz Çelik, Ferro Mangan (Fe-Mn) ve Ferro Siliko Mangan (Fe-Si-Mn) üretim teknolojilerinin geliştirilmesi a1. 100 mikron altı cevherlerin zenginleştirilmesi a2. %20’nin altında Cr2O3 içeren kromit cevherlerinin ucuz ve etkili zenginleştirme metotları kullanarak %40’ın üzerinde Cr2O3 içeren konsantre kromitlerin geliştirilmesi a3. Ülkemiz krom cevherleri ortaya konarak; rafinasyon, L kalite Fe-Cr ve metalik Krom ve Krom Karbür geliştirilmesi a4. Ülkemizin manganez rezerv potansiyeli ortaya konularak, düşük tenörlü manganez cevherlerinin zenginleştirilmesi ve ferro alyaj üretiminde kullanılabilirliğine yönelik Ar-Ge çalışmaları B. Ülkemizin sahip olduğu ve aşağıda belirtilen düşük tenörlü demir cevherlerinin zenginleştirilerek sünger demir, pik demir ve benzeri girdilerin üretiminde kullanılmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları b1. Apatitli, yüksek alüminalı, yüksek kükürtlü demir cevherleri b2. Hematit, limonit ve siderit gibi manyetik özelliği olmayan demir cevherleri