• 0533 732 78 24

  • Türkçe

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi


Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi

Yurtdışına ihracat yapıyorsanız ve endüstriyel tasarım moda tasarımı vb faaliyetleriniz var ise üretim yapıyorsanız 1.000.000$ maaş, 250.000$ yatırım makine ve/veya bir çok techizat gibi alımlarınıza % 50 hibe bulunmaktadır.

Tasarım ve Ürün Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Programının amacı Türkiye’de imalat yapan şirketlerin yurtdışı pazarlara yönelik yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütecekleri tasarım ve ürün geliştirme projelerine ilişkin giderlerin karşılanmasıdır.

Tasarım ve ürün geliştirme projeleri: Şirketlerin moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak, ihracata dönük katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeleri kapsar.

Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketleri kapsar.

DESTEKLER

Şirketlerin destek kapsamına alınan tasarım ve ürün geliştirme projeleri için,

a) İstihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin brüt maaşları toplam en fazla 1.000.000 ABD Doları,

b) Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250.000 ABD Doları,

c) Seyahat ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderleri toplam en fazla 150.000 ABD Doları olmak üzere proje bazında % 50 oranında desteklenir.

Daha fazlası için bize ulaşın